logotyp

Školka v době koronaviru

Vážení rodiče,

Dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, desinfekce rukou. Děti do třídy předávejte po desinfekci rukou a následném omytí desinfekce mýdlem!!!

Desinfekce je povinná při každém vstupu do MŠ, TEDY PŘI PŘÍCHODU RÁNO I ODPOLEDNE PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, MNOHO RODIČŮ TOTO PRAVIDLO NEDODRŽUJE!!! BUĎTE, PROSÍM, OHLEDUPLNÍ A NEZAPOMÍNEJTE NA DESINFEKCI A ROZESTUPY, CHRÁNÍTE NEJEN SEBE, ALE I OSTATNÍ!!!

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice, tedy i v naší MŠ !!!

Dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.

Pro ty, kteří potřebují argument proč nebereme děti s rýmou:
V manuálu z MŠMT je toto stanoveno JAKO ZÁVAZNÉ, to znamená, že se tak postupovat musí!
§ § Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). § Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky se projeví během dne tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy
děti s příznaky infekčního onemocnění – rýma, kašel, pokud nemají potvrzení od lékaře, že nejsou infekční a mohou do kolektivu, musí zůstat po dobu 10 dnů doma (nařízená karanténa), pokud v této době příznaky odezní, mohou se vrátit do kolektivu (slova lékaře). Pokud se jejich stav nelepší, je potřeba navštívit lékaře.
Děti, které sami neumí smrkat též do školky nepatří!!!
Sledujte, prosím vládní nařízení v mediích, situace se vyvíjí a horší, přibydou nová opatření.


Zpět na hlavní výpis

AKTUÁLNĚ

obrázek

Aktuality 2024

obrázek
Platba trvalým platebním příkazem ZÁŘÍ - ČERVEN 1000,- Kč plus 500,- Kč školné musí být připsána do 15. dne v měsíci
Účet příjemce (mateřské školy): 181788481/0300
Variabilní symbol dítěte (nutno uvést): DATUM NAROZRNÍ VE FORMÁTU DEN, MĚSÍC, ROK -PŘ.: 16022020(16.02.2020). DO KOLONKY ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.
Vyúčtování proběhne v lednu a červenci.
Platby za letní prázdniny proběhnou v hotovosti v MŠ.

Aktuality

obrázek
Základní údaje o škole
Mateřská škola Chvojenec, okr. Pardubice
příspěvková organizace

Chvojenec 115, 534 01 Holice
mschvojenec@seznam.cz

Provoz školy je od 6.30 do 16.00 hodin

IČO: 70986771
Telefon: 466 989 191, 736 754 679
na omlouvání dětí, stačí pouze SMS

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign