logotyp

O nás

   Mateřská škola se nachází uprostřed obce Chvojenec v přízemí starší jednopatrové budovy, která je spojena s budovou obecního úřadu, praktického lékaře a veterinární ordinace. Naproti přes silnici stojí benzinová pumpa, kde je možné zaparkovat. Obec Chvojenec se nachází v severozápadní části Pardubického kraje. Rozkládá se kolem silnic z Rokytna na Vysoké Chvojno a hlavní silnice I/35 Hradec Králové – Vysoké Mýto, která ji dělí do dvou částí. V okolí školy se nachází rozsáhlé louky a pole na něž navazují lesy. 

Charakteristika vzdělávacího programu 

   Snahou celého pedagogického týmu je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou, zdravě sebevědomou, tvůrčí osobnost, která má právo již v dětském věku být sama sebou, a právě jako taková má být akceptována. Rozvíjet samostatnost dětí v prostředí plném tolerance, důvěry, přátelství a empatie a tím děti připravit na začátek celoživotního vzdělávání. Uspokojovat a zabezpečovat každodenní potřeby dětí, zajistit psychickou a fyzickou pohodu a harmonický rozvoj. Chceme, aby se u dětí rozvíjela fantazie, představivost, samostatnost, zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy, prožitkového učení. Chceme posilovat v dětech lásku k lidem, k přírodě a zároveň respektovat osobní a specifické zvláštnosti jednotlivých dětí. Vedeme děti k pomoci druhým a rovnému přístupu. Velmi vítáme spolupráci s rodinou. 

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

   Být školou, do které chodí šťastné a spokojené děti. Být oporou pro rodiče, kteří se budou na nás obracet v případě jakýchkoliv dotazů či problémů, budou nám s důvěrou svěřovat své ratolesti. Vytvářet rovné příležitosti ke vzdělávání každého dítěte a nabízet co nejvíce podnětů pro rozvoj osobnosti, schopností, dovedností a nadání dětí a vytvářet láskyplné, klidné a hezké prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí.  
   Podporovat komplexní rozvoj dítěte, vychovat zdravě sebevědomého jedince bez jakýchkoli předsudků ke všemu odlišnému, aktivovat dítě a motivovat je k rozvoji poznávání, k lásce a ochraně přírody. Umožnit mu tvořivě realizovat své představy, prožít si na vlastní kůži, co ještě nezná. Seznamovat děti se světem lidí různých národností, se světem umění a kultury. Poznávat, že svět má svůj řád a my jsme jeho součástí. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích během celého pobytu dětí v mateřské škole. 
   Podporovat celkový rozvoj osobnosti dítěte s respektováním jeho individuálních potřeb a možností pro jeho další životní a vzdělávací cestu - připravit děti na zdárný vstup do základní školy. Nadále upevňovat dobré vztahy se zřizovatelem a ostatními organizacemi, spolupracujícími s naší školou – policie, hasiči, Základní škola Eduarda Nápravníka v Býšti, PPP, SPC,....  

   Ve škole jsou děti vzdělávány podle školního vzdělávacího programu Rok se skřítkem Štístkem a jeho kamarády, který navazuje na předešlý vzdělávací program Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima. ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Náš vzdělávací program je zaměřen na pochopení světa, který nás obklopuje. Děti učí k lásce a sounáležitosti s přírodou, k respektu a lásce ke všemu živému. Velký důraz klademe na utváření kamarádství, tolerance a úcty k vrstevníkům i dospělým. Vedeme děti k pomoci druhým a rovnému přístupu. Vycházíme z lidových tradic, střídání roční doby, pozorování proměn přírody.  
      
   Hlavní postavou vzdělávacího programu je zelený Králíček jménem Štístko. Po narození se ztratil mamince a tatínkovi. Štístko přichází za dětmi do školy a stane se jejich kamarádem a současně průvodcem celého školního roku. Na své cestě poznání najde spousty nových kamarádů, dozvíme se společně, jak můžeme žít v souladu sami se sebou i přírodou a spoluvytvářet prostředí plné harmonie. Děti budou poznávat, jak se Štístko cítí, jak vnímá, jak myslí a jedná s vědomím sounáležitosti se vším stvořeným a také s vědomím zodpovědnosti za to, jak prožívá sám sebe a jak utváří svůj život. Děti učí, že se můžeme cítit milováni a v bezpečí a že můžeme vytvářet svět založený na lásce, úctě k životu a respektu ke všem živým bytostem a ve kterém mají hodnoty jako laskavost, soucit, přátelství, rodina, mír a spolupráce své opravdové místo. Vzdělávací program je obohacen deseti stromy, s kterýma jsou děti po celý rok seznamováni. Stromy symbolizují charakterové vlastnosti, symboly odolnosti, sebevědomí, síly, moudrosti, poezii, trpělivosti, atd... Každý měsíc je dětem představen jeden strom, jeho vlastnosti, ale také nový kamarád, s kterým se Štístko na svých cestách potká. Prožitkovou formou se děti učí soulad s přírodou, ale také pravidla, která jsou i v přírodě potřebná. Na jedné straně vzdělávacího programu je les a na straně druhé třída dětí. Obě společenství žijí v harmonii a souladu. V lese vedle sebe rostou různé stromy: staré silné duby, rovné s štíhlé jedle, kousek dál březový háječek a podél lesní cesty třeba javory nebo lísky. Když se na děti ve třídě podíváte trochu jiným pohledem, najednou mezi nimi uvidíte přátelský a pohostinný dub, svěží, energickou a nápaditou břízu, silný kaštan nebo harmonický a vyrovnaný javor. Všechno dohromady spolu vytváří dokonalý celek. Vydejme se tedy na celoroční dobrodružnou cestu, která pro děti bude plná radosti, nápadů, zážitků, ale i poučení. 
   Pro obohacení výuky plánujeme nákup interaktivní robotické pomůcky Bee-Bot, díky které budou děti hravou formou posilovat kooperativu,  rozvoj logického myšlení, prostorové orientace a plánování. Práce s včelkou nenásilně podporuje také jemnou motoriku a posiluje koncentraci pozornosti dítěte. 
   Všechny činnosti v průběhu výchovně vzdělávacího procesu by měly směřovat k dosažení klíčových kompetencí a hlavních vzdělávacích cílů. Každé dítě se však vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady a proto opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. 

AKTUÁLNĚ

obrázek
Platba trvalým platebním příkazem ZÁŘÍ - ČERVEN 1000,- Kč plus 500,- Kč školné musí být připsána do 15. dne v měsíci
Účet příjemce (mateřské školy): 181788481/0300
Variabilní symbol dítěte (nutno uvést): DATUM NAROZRNÍ VE FORMÁTU DEN, MĚSÍC, ROK -PŘ.: 16022020(16.02.2020). DO KOLONKY ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.
Vyúčtování proběhne v lednu a červenci.
Platby za letní prázdniny: obědy se strhnou z přeplatků a školné prosím dle aktuálních informací, děkujeme.

Aktuality

obrázek
Základní údaje o škole
Mateřská škola Chvojenec, okr. Pardubice
příspěvková organizace

Chvojenec 115, 534 01 Holice
mschvojenec@seznam.cz

Provoz školy je od 6.30 do 16.00 hodin

IČO: 70986771
Telefon: 466 989 191, 736 754 679
na omlouvání dětí, stačí pouze SMS

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign